Robotik

İnsan-Robot Etkileşimi insanlar için, insanlarla birlikte var olacak robotik sistemleri tasarlayan ve geliştiren Robotiğin bir alt dalıdır.
 

 

Sembolik öğrenmenin bir diğer dalı hareketi de kapsamasıdır. Bu da robotik konu başlığı altında incelenir. Bunlarla birlikte otonom sistemler geliştirilmeye çalışılır. Ses tanıma, görüntü işleme, makine öğrenmesi alanları gibi temel alanların hareketi de içine alarak akıllı makineler üretmesi olarak tanımlanır. Aynı zamanda akıl yürütme, bilgi sunumu, planlama ve öğrenme gibi istatiksel öğrenme biçimlerini kullanır.

İnsan-Robot Etkileşimi /İnsan-Makine Etkileşimi

İnsan-Robot Etkileşimi insanlar için, insanlarla birlikte var olacak robotik sistemleri tasarlayan ve geliştiren Robotiğin bir alt dalıdır. Robotiği psikoloji, sosyoloji, davranış bilimleri, felsefe, nöroloji, dilbilim, tıp gibi farklı disiplinlerle birlikte kullanır. Robotun üzerinde sistem tasarlanması ve yazılım geliştirilmesi kadar bu sistemin içinde yer alan insanların da davranış, duygu durum, eğilim ve motivasyonlarının algılanması ve robotun buna göre uygun davranışta bulunması amaçlanır. Bu amaçla bilgisayar, tablet gibi yan araçlardan, görüntü, ses, derinlik, nörolojik ve bilişsel veri toplayan sensörlerden ve bilgisayarlı görü, doğal dil işleme, konuşma tanıma gibi farklı yapay zeka alanlarından faydalanılır.  

Bu alanlarda akademisyenlerimizden Doç.Dr.Hatice Köse ve Doç.Dr.Sanem Sarıel çalışmalarını sürdürmektedir. 

Doç.Dr.Sanem Sarıel  Yapay zeka ve Robotik Labını yönetmektedir.

Doç.Dr. Hatice Köse özellikle İnsan-Robot Etkileşimi konusunda çalışmaktadır.  Yürütücüsü olduğu Bilişsel ve Sosyal Robot araştırma grubuyla çocuk sağlığı ve eğitimi alanında, çocuk hastaların duygusal durumlarına göre hareket ederek streslerini azaltmayı amaçlayan sosyal ve yardımcı robotik sistemler geliştirmektedir. Bu alanda özellikle insan hareket ve duygularının anlaşılması için yapay zeka tabanlı uygulamalar kullanılmaktadır. Sistemlerde oyunlaştırma büyük rol oynamaktadır. AR/VR tabanlı oyunlar da bu sistemlere yardımcı olarak kullanılmaktadır.  Bunun yanı sıra otonom robot sistemlerinin havaalanı, hastane gibi kalabalık ortamlarda insanlara zarar vermeden ve kişisel alanlarına girmeden hareket edebilmesi için sistemler geliştirilmektedir. Pepper, Kaspar, Nao gibi farklı insansı robotlarla çalışmalar sürdürülmektedir.

İlgili Öğretim Üyeleri 

Hatice Köse

Doç. Dr.

Sanem Sarıel Uzer

Doç. Dr.

Kullanım Alanlarına Örnekler